Erken İngilizce Programı

Ülkemizde ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen dil eğitiminde karşılaşılan en büyük problem, öğrencilerimizin özellikle ilköğretim 2. kademe ve lise döneminde hayatlarını etkileyecek ülke çapında yapılan sınavlara hazırlanmalarıdır. Çünkü bu aşamada İngilizce eğitimine yeterli zamanı ayıramamakta ve gereken değeri verememektedirler.

Öte yandan, üniversite döneminde ciddi olarak İngilizce eğitimine başlandığında bu sefer de öğrenmeyi engelleyen ön yargıların ve dışsal algıların dil eğitimini zorlaştırdığını görüyoruz. Şöyle ki; 7 yaşında bir öğrencinin yabancı dil öğrenirken gösterdiği çabukluğu ilerleyen yaşlardaki (örneğin; 20 li yaşlara gelince) yetişkin öğrencilerde aynı düzeyde göremiyoruz. Oysa, dil eğitimi, gelişmiş tüm ülkelerde ilköğretim çağlarında başlayan öğrenim sürecidir.


Program İçeriği

  • Aktiviteler ile dili sevdirerek öğretmek amaçlanmaktadır.
  • Konuşma odaklı eğitim modeli izlenir.
  • Öğrenciler kendi yaş ve dil seviyelere uygun olan gruplarda eğitim alır.
  • Eğitmenlerimizin tümü formasyon sahibi, alanında uzman öğretmenlerden oluşmaktadır.
  • Öğrencilerimizin gelişimi düzenli yapılan sınavlarla kontrol edilirken, eksik kalan noktalar ödevler ve ek derslerle pekiştirilir.
  • Eğitmenlerimiz sadece öğrenciyle değil ebeveynlerle de sürekli iletişim halindedir. Ebeveynler dersler, sınavlar ve projelerden sürekli haberdar edilirken, danışmanlarımızın velilerin sorularını yanıtlamak için her zaman hazırdır


Çocuklarımızın ingilizceyi öğrenmesini ve sevmesini zorlaştıran en önemli faktörlerin başında , onu iletişim aracından ziyade sınav odaklı bir ders olarak görmeleri gelmektedir. Günlük hayatlarında kolaylıkla kullanabilecekleri, okul derslerinde de ayrıca başarı sağlayabilecekleri konuları, onların ilgisini çekebilecek eğlenceli bir ortamda, onlara sınav kaygısı yaşatmadan öğretmekteyiz. Böylelikle çocuklarımızın ingilizeyi severek öğrenmesini sağlayarak yaşamlarının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olmaktayız.

Yaş grupları ve yabancı dil düzeyleri ön planda tutularak oluşturulan sınıflarımızda, öğrencilerimiz Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş sistemimize göre (Avrupa Dil Portfolyosu) öğrenim süreçlerini tamamlarlar. Bu sistemde dilin 5 beceri alanında (okuma, yazma, dinlediğini anlama, konuşma ve iletişim kurma) öğrencilerimizin ulaşmaları gereken hedefler öncesinden belirlidir. Böylelikle, velilerimiz de çocuklarımızın yabancı dil gelişimlerini ve hedeflerine ne kadar ulaşabildiklerini öğretmenleriyle birlikte takip edebileceklerdir.
Yabancı bir dili öğrenmiş olan çocuklar, diğer kültürlere karşı kültürel çoğulculuk, açıklık ve takdir duygusu beslerler. Başka ülkelerde rahatça seyahat edebilme, yabancı dil edebiyatını, film ve müziklerini orijinal şekilleriyle görme ve dünyadaki kültürel farklılığı anlama imkanı kazanırlar. Kendini ifade etme kabiliyetleri gelişir. Kelime hazineleri genişler ve bunun yanında kendi ana dilini yeni alanlarda kullanma becerileri de artar.

- İngilizce eğitimi ne kadar erken yaşta verilirse o derecede kolay ve başarılı olur.